Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Helse og omsorg, Nyheter, Politikk

BRUKER-/ BEHOVSKARTLEGGING – BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER

Illustrasjonsbilde omsorgsboliger

Kommunestyret i Os har bestemt at det skal igangsettes bygging av nye omsorgsboliger i løpet av 2021. I forbindelse med planleggingen av boligene skal det gjøres en behovskartlegging for boliger på lengre sikt og preferanser knyttet til boligene hvor oppstart av bygging skal skje i år.

Eldrerådet i Os har påtatt seg å gjennomføre kartleggingen. Dette skjer ved at samtlige innbyggere i kommunen født i årene 1960 til 1965 (i alt 194 personer) får tilsendt en SMS som inneholder en lenke til spørreskjemaet. Utfylt skjema returneres med å trykke «send» helt til slutt i skjemaet

Valget av disse årsklassene er gjort fordi vi ser det som naturlig at det i alderen 55 – 60 år vil komme  refleksjoner om hvordan en vil innrette seg  pensjonist. Eller kanskje snarere at slike refleksjoner bør komme. Dessuten vil det være slik at mange av de aktuelle har eldre slektninger (foreldre) er svært nær eller midt oppe i en situasjon med flytting til omsorgsbolig.

Spørreskjemaet et utformet etter innspill fra flere hold, blant annet også råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Vi oppfordrer alle som får tilsendt skjemaet om ar det besvares og returneres. Alle som svarer er garantert full anonymitet. Hører du til målgruppen, men ikke har fått tilsendt linken til skjemaet på SMS, kan du kontakte Arvid Keskitalo på e-post eller SMS til telefon 4160353

Spørsmål om skjemaet kan rettes til Jon Ola Kroken, tlf 404 49 449, eventuelt e-post: o-kroken@online.no.

Returfrist er satt til mandag 15. mars 2021. 

X