Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn på servicetorget og kommunens nettside os.kommune.no.

f.o.m. 30.11.2018 t.o.m. 12.12.2018.

Kommunestyret behandler Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 i møte torsdag 13.12.2018.

Eventuelle merknader må være levert til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Ø, eller til postmottak@os.kommune.no innen tirsdag 11.12.2018 kl. 12.00.

Runa Finborud, ordfører

X