Blog

Møt vår nye medarbeidet - chatboten Robert

Som første kommune i regionen har vi nå lansert chatbot for våre innbyggere og brukere.

Chatboten er tilknyttet alle sider på www.os.kommune.no, og har som funksjon å gi raske svar på spørsmål om tjenester og andre relaterte ting i kommunen – også utenom åpningstid.

INTERVJU:
» Møt chatboten Robert «over kaffekoppen»

Så langt har oppvekst vært den virksomheten vi har jobbet mest med, nærmere bestemt informasjon om skole, barnehage og SFO. Her kan en enkelt finne informasjon som tjenester i kommunen, søknadsskjema og annen praktisk informasjon. Etter hvert skal chatboten kunne svare på de fleste spørsmål tilknyttet alle kommunens tjenester, og noe lenger fram ligger det muligheter for enkel saksbehandling gjort av roboter.

Servicetorget fortsatt tilstede
Det er også viktig å kunne knytte chat og nettsider sammen, slik at man raskt kan komme til aktuelle ressurser på nettsiden ved å søke i chatboten. Du kan selvsagt også snakke med de ansatte ved Servicetorget som vanlig, men dette er et verktøy som kan gjøre det litt enklere for innbyggerne å finne informasjon og tjenester.

Satser tungt på digitalisering
Os kommune satser i digitale kanaler og har definert nettsider, chatbot og nyhetsbrev som de mest sentrale verktøy for informasjon og dialog med innbyggerne. I tillegg er sosiale kanaler som Facebook og Instagram med i denne strategien. Det å kunne legge til rette for søk både internt på våre egne sider og for søkemotorene.

– Innbyggere og andre starter sin reise mot informasjon og kjøp av tjenester med søk i søkemotorene – slik har bruksmønsteret i digitale kanaler blitt. Dette er det viktig å ta med i beregningen også innen offentlige tjenester, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Marius Narjord, sammen med digitaliseringsansvarlig Arvid Keskitalo, oppvekstsjef Martin Løvø, ordfører Runa Finborud. De har jobbet med implementeringen av chatbot den siste tiden.

Arbeidsgruppa for den nye chatboten i Os kommune

Arbeidsgruppa ser på den nye chatboten som en ny «god kollega» og et nyttig verktøy for både innbyggere og ansatte i Os. (Bak): Digitaliseringsansvarlig Arvid Keskitalo, (f.v): oppvekstsjef Martin Løvø, ordfører Runa Finborud og kommunikasjonsrådgiver Bjørn Marius Narjord.

Innbyggerne søker
Hovedvekten av besøkende kommer via søk i Google på kommunens nettsider, og vi jobber hele tiden med at sidene skal komme høyt opp når brukerne leter etter informasjon. Så må vi som organisasjon jobbe kontinuerlig med å styrke innholdet og tilbudet i egne kanaler.

Men, robotene tar ikke over fullt og helt av den grunn. Stikkordene er lettere tilgjengelighet og bedre service for brukerne. Så må det også sies at det kan bli en del mangelfulle svar på enkelte områder, siden chatroboten akkurat er lansert! Den vil imidlertid lære på veien, og etter hvert bli flinkere til å finne svaret på det man spør om.

Navnet Robert fikk vår nye kollega forøvrig etter en konkurranse ved Os og Dalsbygda skole. Barna fikk velge navn, og etter dette falt navnet på Robert.

Chatbot definisjon:
«En chatbot er enkelt forklart et dataprogram som mennesker kan samhandle med ved hjelp av språk, skriftlig eller muntlig. Da gjerne via en chat klient som for eksempel Facebook Messenger eller Google Allo». Wikipedia.

» Du finner altså Robert på alle våre sider her på www.os.kommune.no (nederst i høyre hjørne). Et tips er å bruke korte setninger og fraser. Husk å ikke skrive inn sensitiv informasjon når du søker.

X