Blog

Dagsturhytte illustrasjon

Innlandet fylkeskommune har tilbudt alle 46 kommuner dagsturhytte. Formålet er å fremme nærfriluftslivet og få flere ut på tur. Os kommune har takka ja, og ønsker å finne best mulig plassering og driftsmodell for dagsturhytta.

HAR DU FORSLAG TIL PLASSERING OG PLAN FOR DRIFT AV HYTTA?

Frist: 18. august, 2021

⇒ Link til dokument

Anne Kristin Rødal
Kultur- og biblioteksjef

X