Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Næring, Politikk

Detaljreguleringsplan Kalvkroken, boliger – varsel om oppstart

Detaljreguleringsplankart - Kalvkroken, Dalsbygda

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljreguleringsplan for “Kalvkroken i Dalsbygda, boliger”.

Lenke til mer informasjon om detaljreguleringsplanen.

Informasjon om planarbeidet eller innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes:
Arkitektene Berg og Østvang AS, Brutippen 13, 2550 Os i Ø, eller til:  firmapost@arkitektene.no

Frist for innspill: 28.04.2017.

X