Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Dialogkonferanse om ny rammeavtale på vintervedlikehold

Os kommune ønsker dialog med leverandørmarkedet for å få innspill i forbindelse med utlysning av ny anbudskonkurranse.

Det inviteres til dialogkonferanse vedrørende ny rammeavtale på Vintervedlikehold av kommunale veger og parkeringsplasser.

Sted: Os kommunehus,
Tid: Torsdag 4. april 2019 kl. 10.00 – 13.00

Innledning
Os kommune i Østerdalen er den nordligste kommunen i Hedmark fylke, og strekker seg helt fra Femunden i øst til Forollhogna i vest, en avstand på over 80 kilometer. Kommunen grenser mot Røros i Sør-Trøndelag fylke.

Os kommune har i dag 22 km bilvei og 4 km gangvei fordelt på 12 roder. I noen av rodene er det også en del parkeringsareal og tilkomst til kommunale bygninger.

Som nevnt i innledningen har Os kommune fram til nå hatt 12 roder, men ønsker å se på alternative løsninger i forbindelse med ny anbudskonkurranse, blant annet i forhold til mulighet for fastpris kontrakter.

Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, som benyttes i en kommende anskaffelse.

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogen.

Påmelding innen torsdag den 28. mars 2019 kl. 15.00:
– pr e-post: gjertrud.eggen@abakus.as
– pr tlf. til Abakus: 948 79 858

X