Blog

Hund

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 15. februar 2020.
Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Vedtaket avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa.

 

Vedtaket gjelder alle hunder med følgende unntak:

– hund når den brukes i reindrift
– hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
– hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter skadet eller sykt vilt.
– egnet jakthund som benyttes ved kvote- eller lisensjakt (ulv/jerv/gaupe).

 

Vedtaket vurderes opphevet så snart forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til 1. april (ordinær båndtvang).

⇒ Les hele vedtaket ved å klikke her!

 

X