Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Ekstraordinær båndtvang i Os kommune

båndtvang_i_os_kommune

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i Os kommune fra og med fredag 16. februar.

Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensen i hele kommunen.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:
– hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng.
– hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller trening/prøving for slik tjeneste.
– hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til at ordinær båndtvang inntrer (1. april).

I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket. Slik dispensasjon vil kun bli vurdert i tilfeller hvor en dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet vedtaket skal beskytte (hjortevilt).

Det vises for øvrig til bestemmelser i forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Os kommune, Hedmark fylke.

X