Blog

os_skole_fikk_demensprisen_2017

I forbindelse med markeringen av Alzheimerdagen 21.september ble tradisjonen tro årets Demenspris i Hedmark delt ut. Den gikk til Os skole v/fjorårets 9.klasse for innsatsen de gjorde under demensuka og demensaksjonen i 2016.

Johannes Ryen og Isak Bøeng tok i mot prisen på vegne av sin skole og klasse.

Prisen er et bilde, «Grågås», laget av kunstneren Inger Dale Flatebø. Inger Dale har hatt flere separatutstillinger, og er innkjøpt av flere private samlere.

På Alzheimerdagen deltok også Gro Kjelleberg Solli, fra Kulturskolen i Os med kulturinnslag, og Johannes Ryen og Isak Bøeng sang og spilte. Hva var vel mer naturlig enn kulturinnslag fra Os i Østerdalen når de var årets prisvinnere!

Alzheimerdagen ble stiftet den 21. september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeningen og Verdens helseorganisasjon (WHO). Bakgrunnen er at sykdommen sees over hele verden og at den berører oss alle. Ved å innstifte en slik markeringsdag utfordres alle til å lære mer om sykdommen og dens symptomer. Det at allmennheten får større kunnskap hjelper pårørende, helsepersonell, familie og venner til å akseptere og leve med denne sykdommen.

Foredragsholdere som Tom Borza fra Sykehuset Innlandet, Torill Gerd Midtbø fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, Elsa Fagervik Kommedal fra Mørkved sykehjem i Bodø bidro med gode faglige og inspirerende innlegg. Dagen ble avsluttet med et sterkt pårørendeinnslag av Astrid Wester Storberget og Bjørn Erik Leirud.

demensprisen_2017

Samarbeid mellom Os skole og Nasjonalforeningen Os Helselag – et eksempel til etterfølgelse.

Demensuka og demensaksjon – hva ligger bak suksessen i Os?

Inspirert av tidligere samarbeid med Os skole rundt innsamlingsaksjon under den årlige Hjerteuka dristet Os helselag seg til å lage et opplegg omkring demenssykdommen høsten 2008. Målgruppa var de samme elevene som nå var 9. klassinger. De var usikre på hvordan dette ville bli mottatt, men hadde et håp om å bidra til større kunnskap om sykdommen i lokalsamfunnet, bidra til større åpenhet, bygge ned fordommer, tabuer og skam rundt sykdommen. De hadde tro på at de unge gjennom kunnskap kunne bidra til en holdningsendring og påvirke voksne i den retning. Opplegget ble presentert for skolens ledelse som umiddelbart responderte svært positivt: ”Dette går rett inn i våre læreplaner”. Opplegget ble gjennomført og var vellykket.

I samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste og skolen laget de et opplegg for demensaksjon som raskt fikk betegnelsen Demensuka. Sentrale elementer i opplegget var å gi elevene kunnskap om ulike former for demens. At de skulle få innblikk i kommunens hjelpeapparat. Det ble vist videoer/filmer om personer rammet av sykdommen og deres pårørende som grunnlag for samtale. En pårørende kom og fortalte om hvordan sykdommen rammet en i nær familie og pårørendes utfordringer, emosjonelt og praktisk. Elevene var på besøk på sjukehjemmet, og de fikk tilbud om deltagelse på ”Torsdagskafé” for demensrammede på frivilligsentralen. I etterkant av det de opplevde hadde de elevarbeid på skolen. Elevene ga uttrykk for hva de hadde lært og opplevd i uka gjennom skriving av dikt. Til slutt deltok de i demensaksjonen gjennom pengeinnsamling (alle husstander i kommunen ble besøkt etter et rodesystem).

Det er imponerende hvordan elevene seriøst engasjerer seg i temaet. Tillit til elevene fører til ansvarlighet og seriøsitet. Innholdet i elevenes dikt viser innlevelse. De har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra lokalmiljøet , og skolens positive holdning har helt klart vært avgjørende for god gjennomføring. Mange lærere engasjerer seg positivt. Kjennetegn og kultur ved Os skole er at den åpner seg mot lokalsamfunnet, og det gir et godt grunnlag for denne type samarbeid.

Det er verdifullt at Nasjonalforeningen for folkehelsen som en frivillig humanitær organisasjon, og som interesseorganisasjon for demenssyke og deres pårørende, treffer ungdom med dette temaet. Det er med stolthet vi kan vise til at samarbeidet mellom Os skole og Nasjonalforeningens helselag i Os fortsatt står ved lag. Vi kan anbefale andre helselag og demensforeninger å inngå tilsvarende samarbeid med sine ungdomsskoler. Et eksempel til etterfølgelse!

X