Blog

Aktuelt, Koronaviruset, Nyheter

En person med arbeidsted på Os er bekreftet smittet med Covid–19.

Personen bor i en av våre nabokommuner, men har nærkontakter i Os kommune.
Alle arbeidskollegaer av den smittede ble testet i går og sitter allerede i smittekarantene.

Os kommune har hele tiden jobbet etter føre-var-prinsippet med tanke på smitte.

Kommuneoverlegen har med bakgrunn i smittevernloven i dag fattet følgende lokalt vedtak med umiddelbar virkning:

Det innføres lokalt vedtak om ventekarantene for hustandsmedlemmer av personer i smittekarantene.

Dette innebærer at husstandsmedlemmer av person i smittekarantene, også er i karantene inntil person i smittekarantene har fått negativt svar på første test.

Følg gode smittevernråd:

Vi oppfordrer alle til å ta gode smittevernvalg i dagene fremover:

  • Hold minimum 1 meter avstand.
  • Vaske hendene.
  • Bli hjemme hvis du er syk.

Hilsen Kriseledelsen

X