Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Endring i forskrift om gjødselvarer

Endring i forskrift om gjødselvarer

Fristen for å spre husdyrgjødsel settes til 1. oktober i områdene som er hardest rammet av sommerens tørke.

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet, i dag fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

I fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund kan gjødsel spres uten nedmolding/nedfelling innen 1. oktober 2018.

Landbruksavdelingen minner om at det viktig å være oppmerksom på vilkårene for å kunne søke RMP-tilskudd for spredning av husdyrgjødsel på eng: Minst 75% av husdyrgjødsla må være spredt om våren eller i vekstsesongen, og arealet må være høstet (slått eller beite) etter spredning samme år.

X