Blog

Berit-bugten-østbyhag-besøker-knut-simensen-på-os

Vi inviterer interesserte ungdommer, ungdomskolelever og foresatte til informasjonsmøte om landbruk og landbruksutdanning!

Mandag 25. februar kl 19:30 arrangeres det et møte om landbruk og landbruksutdanning i Morgenrøden.

Kom og hør Oddbjørn Meli og Tine Elisabeth Nestvold fortelle om hvorfor de ville bli gårdbrukere. Få informasjon om studietilbudet på Storsteigen, og hvilke muligheter det gir.

» Se vedlagte program her

Vi håper på god deltagelse!

Arrangør:
Bondelagene og Bonde- og småbrukerlaget, i samarbeid med Landbrukskontoret og Storsteigen videregående skole.

Hør hva landbrukssjef Berit sier om utsiktene for landbruket i Os kommune:

Takk til Knut Simensen og Gunhild Mørch Simensen for at vi fikk komme å filme hos dere! 

 

X