Blog

fagdag_rydding_av_beiter

Det holdes fagdag om hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse. Velkommen til Vangrøftdalen i Os kommune fredag 1. september!

Gode utmarksbeiter er en svært viktig ressurs for landbruket. Gjengroing av utmarksbeiter er en stor utfordring i hele fylket. Ofte er dette arealer som i utgangspunktet var svært produktive. Ryddede arealer gir god effekt på produksjon av beite/fôr, og blir et betydelig bidrag til å opprettholde et levende og vakkert kulturlandskap.

Fylkesmannen i Hedmark er sammen med NLR og Nasjonalparkstyret for Forollhogna arrangør. 

Fagdagen vil ha fokus på hvilke områder som bør ryddes, dvs. hvor er det hensiktsmessig å rydde, og hvor er det potensial for gode beiter. Ut fra vegetasjonssituasjonen i de ulike områdene vil en gjennomgå ulike ryddingsmetoder/-teknikker. Fagdagen er en befaringsdag der en vil se på områder som er blitt ryddet, resultater, fôrproduksjon, behov for vedlikehold m.m.

I befaringsområdet har NLR også på oppdrag fra Fylkesmannen etablert forsøksfelt der en ser på hvilken effekt beiting har på fôrproduksjon og gjengroing.

Se program her

Fagdagen er gratis.

Husk påmelding til:

Jorunn Stubsjøen: fmhejst@fylkesmannen.no /928 22 707
Rune Granås: rune.granas@nlr.no /911 74 127

X