Blog

Aktuelt, Nyheter

Fagmøte – Os biovarme onsdag 1.juli – påmelding innen 29.juni

Fagmøte – Os biovarme

Onsdag 1. juli inviterer Landbrukskontoret til et oppfølgings møte om satsingen på etableringen av Os biovarme. Fokuset på møtet er å informere om mulighetene landbruket har ved etableringene av et biovarmeanlegg. Det blir befaring på gårdsvarmeanlegget til Osgarden biovarme v/Lars Inge Ytterhaug og Beate Ramlo og vi får besøk av Energigården – Senter for Bioenergi som skal informere om temaet og har svaret på det meste innen avvirkning av biobrensel, etablering, drift og økonomi rundt emnet.

19:00    Oppmøte Osgarden biovarme – omvisning

20:00    Os kommunehus – Energigården informerer

  • Hva kan Energigården bidra med?
  • Fordeler med varmeproduksjon basert på biobrensel(flis).
  • Hvor mye flis går til et anlegg som skal produsere 2-2,4 millioner kWh årlig – hvordan optimalisere produksjonen av dette?
  • Tilskuddsordninger ved etablering av varmesalgsanlegg – ENOVA, Innovasjon Norge, FM/FK ?
  • Eierform av anlegget – eksempel fra andre anlegg.
  • Fordeler og ulemper med satsing på et varmesalgsanlegg – omsetningsmuligheter, biintekt, skjøtsel, logistikk o.l.

Osgarden: https://kart.gulesider.no/?c=62.498855,11.198373&z=15&q=%22Osgarden,%20OS%20I%20%C3%98STERDALEN%22;214270276;geo

Grunnet koronasituasjonen må vi ha påmelding. Denne sendes til tommy.vestol@os.kommune.no eller tlf: 97493266 innen 29. juni

Vi ønske tidligere og nye interesserte velkommen !

X