Blog

Aktuelt, Næring

Fagmøte – Tilskuddsordninger og regelverk i landbruket

Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 2017

Landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen inviterer til fagmøte 1. Mars fra kl 19.30 – 22.00 i Grendehuset Morgenrøden (Røden) på Os. 

Program:

  • Regelverk i landbruket: Produksjonstilskudd (PT), Regionale miljøtilskudd (RMP) og spredning av husdyrgjødsel utenfor vekstsesongen v/Fylkesmannen i Hedmark
  • Pause – enkel servering
  • Gjødslingsplanlegging v/Fylkesmannen i Hedmark
  • Aktuelt regelverk, sett fra bondens ståsted v/Stian Nylend, Os Bondelag
  • Våre erfaring i forhold til kontroller etc v/Landbruksavdelingen
  • Kjapt om annet regelverk v/Landbruksavdelingen

Se også vedlagt program her

SE KART HER:

X