Blog

Ungdommens kulturpris vinner

Det får du vite i Vintervukku!

Os formannskap vedtok i siste møte hvem som får den gjeve utmerkelsen. På UKM mandag 6.mars overrekker ordfører Runa Finborud prisen.

Nicole Schedalke i På Linje har designet nytt diplom.

Ungdommens kulturpris Os kommune 2017

X