Blog

Aktuelt, Bygge og bo

Felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann til høring

forslag_til_utslipp_av_avløpsvann_høring

Forslag til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann er nå til høring. Høringsfrist er 1. august.

Forslaget gjelder ny lokal og felles forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende).

Forslaget legger ut til offentlig ettersyn og gjelder kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset.

Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.

Høringsfrist: 1. august 2017.

Spørsmål om forslaget kan rettes til den enkelte kommune ved følgende personer:
Os kommune – arne.strypet@os.kommune.no

Høringsdokumenter:
Forslag til lokal avløpsforskrift
Høringsparter
Samlet saksfremstilling

X