Blog

Ferievikarer

Verjåtunet sykehjem:

– pleie, turnus -dag, kveld, natt og helg
– kjøkken, dagarbeid

Hjemmetjenesten;

– hjemmesykepleie, turnus; dag, kveld og helg.

Rytrøa:

– tjeneste for funksjonshemmede,
– avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn, som innebærer turnusarbeid; dag, kveld, natt og helg.

Os legekontor:

– sykepl. student/helsesekretær.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk.
Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat.

Alle må levere politiattest!

Ferieperioden er fra 21.06.2021 – 15.08.2021.
Søknadsfrist; Snarest! 16 til 18 – åringer kan også søke!
Søknad må inneholde opplysninger om ønsket arbeidsområde, arbeidsperiode og stillingsstørrelse.
Nærmere opplysning ved henvendelse til; Vigdis Øvergård tlf. 950 88 883 vigdis.overgard@os.kommune.no
eller Kate O. Langøien tlf. 624 70 431/404 13 475 kate.langoien@os.kommune.no

Søknader m/ CV sendes til:

Os kommune
Omsorgstjenesten
Rytrøa 2
2550 Os i Østerdalen

Os.postmottak@os.kommune.no eller kate.langoien@os.kommune.no

 

X