Blog

Verjåtunet sykehjem: 

– pleie, turnus
– kjøkken
– renhold

 

Hjemmetjenesten;

– hjemmesykepleie, turnus
– hjemmehjelp.

 

Rytrøa

– tjenesten for funksjonshemmede,
– avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn

 

Os legekontor:

vikar for legesekretær/helsesekretær

 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk.

Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat.

Alle må levere politiattest.

 

Ferieperioden er fra 22/6 – 16/8 2020.

Søknadsfrist; 10.03.2020.

 

Søknad må inneholde opplysninger om ønsket arbeidsområde, arbeidsperiode og stillingsstørrelse.

Nærmere opplysning ved henvendelse til;

Vigdis Øvergård tlf. 950 88 883 vigdis.overgard@os.kommune.no

eller Kate O. Langøien tlf. 624 70 431/404 13 475 kate.langoien@os.kommune.no

 

Søknader m/ CV sendes til
Os kommune,
Omsorgstjenesten,
Rytrøa 2,
2550 Os i Østerdalen

Os.postmottat@os.kommune.no

eller kate.langoien@os.kommune.no

X