Blog

omsorgstjenesten_os_kommune

Omsorgstjenesten i Os kommune søker ferievikarer! Søknadsfrist 1. mars 2019. 

Verjåtunet sykehjem
– pleie, turnus
– kjøkken
– renhold

Hjemmetjenesten
– hjemmesykepleie, turnus
– hjemmehjelp

Rytrøa
– tjeneste for funksjonshemmede,
– avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk.
Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat. Alle må levere politiattest.

Ferieperioden er fra 24/6 – 18/8 2019.

Søknad må inneholde opplysninger om ønsket arbeidsområde, arbeidsperiode og stillingsstørrelse.

Nærmere opplysning ved henvendelse til:
Vigdis Øvergård tlf. 950 88 883
vigdis.overgard@os.kommune.no

eller Kate O. Langøien tlf. 624 70 431/404 13 475
kate.langoien@os.kommune.no

Søknader m/ CV sendes til
Os kommune,
Omsorgstjenesten,
Rytrøa 2,
2550 Os i Østerdalen
Os.postmottak@os.kommune.no
eller kate.langoien@os.kommune.no

Søknadsfrist: innen 01.03.2019.

X