Blog

Vi nærmer oss en periode med vårflom nå framover, og i år er det fare for en relativt stor flomtopp. Vi ber derfor alle grunneiere om å gjøre tiltak de vet er nødvendig ut fra erfaringer fra tidligere flommer.

Vær spesielt oppmerksom på rundballer nær vassdrag, og andre løse gjenstander som ligger ute.

Os kommune har pumper som kan brukes til å pumpe ut vann fra kjellere og lignende. Det er også private som har slik pumpekapasitet. Ta kontakt med Os kommune på tlf: 95 26 65 25 hvis du har behov bistand. Vi kan også melde at Røde Kors Hjelpekorps er i ferd med å klargjøre egne, privateide båter og ATV-er blant medlemmene.

X