Blog

skole og barnehage

Folkehelsearbeid i Os kommune, «prosjekt for folkehelseplan.»

Kommunene er gjennom lov forpliktet til å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i sin befolkning. Det stilles krav til at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i kommunen. Denne oversikten skal ligge til grunn i planlegging og videre I utforming av tiltak på alle områder.

⇒ Les mer om arbeidet her og gi innspill!

 

X