Blog

Ekstraordinært statsråd har i dag vedtatt forskrift nr. 293. Når det gjelder §5 om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen, så trer den i kraft når dep. bestemmer.

⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften!

X