Blog

Gangbru over Glomma i Os sentrum

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det:
“Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.”

Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken under eller så finnes den også i papirutgave på Servicetorget i kommunehuset.

⇒ Klikk her for formannskapets vedtak!

⇒ Klikk her får å komme til innstilling av økonomiplan for 2023 – 2026!

⇒ Klikk her for å lese mer om kommunens økonomi!

X