Blog

Tegning av injeksjonsflaske med Covid-19 vaksine

Den første vaksinen settes i dag i Os kommune. Ordfører Runa Finborud og kommuneoverlege Sofie Margrethe Holden Utne samtaler om vaksinasjonsprogrammet i Os kommune.

Det presiseres følgende: Det er kommunen du er folkeregistrert i som er ansvarlig for vaksinasjon av sine innbyggere, selv om du har fastlege i annen kommune.

X