Blog

Os kommune fortsetter i 2018 prosjektet med å samle og strukturere informasjon om seterdriften i kommunen.

I 2017 ble områdene Kjurrudalen, inkludert Ola, Langryåsen og Holla, og Vangrøftdalen fram til og med Litjåsen tatt. I 2018 vil vi konsentrere oss om følgende områder. Sætersjøen, Nørdervollia, Narjordet, Nørdalen, Gammelvollia og Os-Åsan. Ytterligere områder kan komme til om ressursene strekker til.

Vil du bidra?
I år samarbeide kommunen med historielaget når det gjelder innsamling av data. Som i fjor så vil det også i år bli noe fotografering av hus på setervollene. Fotograferingen vil i all hovedsak bli utført av Per Hvamstad og Egil Simensen.

Skulle flere ha lyst til å bidra med bilder og informasjon/historie rundt sine setervoller er de hjertelig velkomne til å ta kontakt!

Spør etter Jan Arvid Aamo eller Berit Siksjø.

X