Blog

Fremtidas skole i Os kommune

I tråd med kommunestyrevedtaket av 17.06.21 har politisk ledelse ansvar for å arrangere fysiske grendemøter før høringsfristen går ut.

Møtene vil foregå slik:

Åpne høringsmøter (grendemøter) i regi av politisk ledelse kl. 19.30-21.30

24. august – Tufsingdalen samfunnshus
25. august – Os samfunnshus
26. august – Dalsbygda samfunnshus

Invitasjon fra politisk ledelse kommer etter gjennomføring av samarbeidemøter møter med FAUene ved skolene. Disse avholdes 18. og 19. august.

⇒ Klikk her for å komme til kommunens temaside i saken!

Hilsen

Martin Løvø
oppvekstsjef

X