Blog

Bilde av skjema for frivillig smittesporing

Her finner du Os kommunes frivillige smittesporingsløsning for butikker, utesteder, offentlige kontor og arenaer etc.. Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God registrering av hvem som har vært hvor og til hvilken tid er derfor avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskest mulig. Slik reduserer vi sannsynligheten med å måtte iverksette smittereduserende tiltak som griper unødig sterkt inn i samfunnet.

Hjelp oss å forenkle smittesporing ved ev. tilfeller av Covid-19 i Os kommune. Registrer navn, telefonnummer, hvor mange dere er, og hvor du har hatt nærkontakt med andre. Tidsrom registreres automatisk, men ved etterregistrering må du oppgi tidspunkt. Opplysningene vil kun bli benyttet av kommunens smittesporingsteam dersom det blir påvist smitte i Os kommune. Alle registreringer vil bli slettet etter 14 dager.

Vi har laget en plakat som kan henges opp ved utgang eller annet egnet sted for scanning av QR-kode til smarttelefon eller nettbrett. QR-koden bringer deg til et enkelt skjema som du kan fylle ut og sende inn.

Takk for at du deltar i dugnaden!

⇒ Her er link til plakat med QR -kode til oppslag på egnet sted

⇒ Klikk her for å gå direkte til skjemaet!

Smittesporing QR- kode

Smittesporing QR- kode

PS! Du kan også klikke på chatten til Robert, nede til høyre (grønn snakkeboble), for link til skjemaet og QR-kode.

X