Blog

Aktuelt, Nyheter

Går av etter 10 år som rådmann

Vår dyktige og avholdte rådmann gjennom 10 år har valgt å si opp stillingen sin i Os kommune.

Vi skulle gjerne ha hatt med oss Arne Svendsen i den videre utviklingen av kommunen og av de kommunale tjenestene, men vi har forståelse for at han nå har tatt dette valget. Det ligger ingen dramatikk bak oppsigelsen. Rådmannen blir 62 år til sommeren og han har fortsatt flere ting han vil rekke i arbeidslivet.

Ordfører Runa Finborud takker for et meget godt samarbeid, der tillit og respekt for hverandres roller har vært bærende elementer.

– Os kommune har en stram økonomi, men rådmannen har bidratt til god økonomistyring i alle år. Han har også lagt vekt på å se de ansatte, se den enkeltes potensial, vist tillit og gitt ansvar. Det er over flere år i Os kommune bygd en kultur som samler, der rådmannen har bidratt positivt. Trepartssamarbeidet står sterkt hos oss. Alle disse verdiene tar vi med oss videre når vi nå skal ansette ny rådmann/kommunedirektør, sier Finborud.

Ansatte er informert om oppsigelsen mandag, det samme ble politikerne samme kveld. Os kommune starter umiddelbart en prosess for å rekruttere ny rådmann/kommunedirektør. Vi skal legge opp en prosess for et godt lederskifte, både for ny og avgående leder, samt organisasjonen.

– Jeg vil ønske rådmannen vår lykke til videre, og så vet jeg at han kommer til å stå på helt til han avslutter arbeidsforholdet her 1.juli, avslutter ordføreren.

X