Blog

Aktuelt, Politikk

God valgdeltagelse i Os kommune

Av 1505 stemmeberettigede velgere i Os kommune har 1153 stemt ved årets stortingsvalg. Her ser du foreløpig resultat.


Opptalte stemmer:
Senterpartiet – 535 stemmer
Arbeiderpartiet – 363 stemmer
Sosialistisk Venstreparti – 76 stemmer
Høyre – 53 stemmer
Fremskrittspartiet – 49 stemmer
Kristelig Folkeparti – 29 stemmer
Miljøpartiet De Grønne – 21 stemmer
Rødt – 13 stemmer
Venstre – 3 stemmer
Alliansen – 3 stemmer
Pensjonistpartiet – 2 stemmer
Partiet De Kristne – 1 stemme

Blanke stemmer – 5

Det ble gitt 326 forhåndsstemmer. 

X