Blog

godt_samarbeid_i_os_kommune_ga_ny_karrierevei_for_hjemflytter

Gjennom godt samarbeid mellom NAV Os og omsorgstjenesten i Os har Tor Inge Ytterhaug stø kurs mot å bli helsefagarbeider. 

Tor Inge var egentlig gymlærer, men fant ut at det ikke var rett plass for han. Han tok derfor kontakt med NAV Os som tok seg tid, og fikk til samarbeid med omsorgstjenesten. Det er han veldig tilfreds med.

Dalsbygdingen har bodd i flere byer, men valgte etterhvert å flytte hjem.
– Siden da har jeg jobbet hjemme på garden, men visste ikke helt hva jeg skulle ta meg til. Jeg har utdannelse som gymlærer og har prøvd det, bodd i flere byer og gjort mye forskjellig men endte med å ta et skritt tilbake ved å flytte hjem, sier Tor Inge.

Trenger folk
Vigdis Øvergård, virksomhetsleder ved Omsorgstjenesten i Os kommune, synes ordningen er veldig positiv, og hun forteller at det trengs folk, i hele, halve og kvarte stillinger.

– Vi samarbeider derfor med NAV, og NAV har jo hjulpet oss med folk slik at vi har fått fylt opp med det vi trenger av folk. Helsevesenet har et stort behov, sier Øvergård.

Godt samarbeid med NAV
Hun synes resultatene de har hatt gjennom samarbeidet med NAV har vært gode, både for dem, men ikke minst for de som har fått prøve seg i omsorgstjenesten, uten at de har faget. Omsorgstjenesten på Os ser samarbeidet med NAV og deres brukere som en stor ressurs.

– Det overordnede her er jo at i Norge er bare en tredjedel av arbeidsstyrken i arbeid. I deler av landet er det 60 prosent yrkesdeltakelse. I dette arbeidet for å flere i jobb, så tenkte NAV at man må sette lys på en alternativ måte å få kvalifisert folk til arbeidslivet, sier Morten Sandtrøen ved NAV Os.

Han viser til at det vanlige er at folk tar sin utdanning, gjør ferdig den og søker jobb. Så er det mange, kanskje spesielt ungdom som ender som «dropouts», mange blir lei teoriveien, og ser at det går ikke.

– Metoden som også er et alternativ, er å bruke næringslivet, både offentlig og privat. Næringslivet er den arenaen vi kan bruke for å skape en forskjell i fremtida ved å rekruttere folk. Praksismodellen hvor man har et arbeidssted, har folk med talenter og ønsker og det kobles på undervisning underveis, kan gjøres i alle fag, ikke bare helse, sier Sandtrøen.

Resulterer i fagbrev og sjanse i arbeidslivet
Han viser til at folk gjennom denne ordningen får en tilgang og en sjanse i arbeidslivet ved at man har plassen og at NAV bruker sin verktøykasse. – Vi må ha en god kontakt med næringslivet, offentlig og privat, koble brukeren direkte når vi hører hva brukeren ønsker, bruke minst mulig tid og gå rett på sak, sier Sandtrøen.

Han roser omsorgstjenesten på Os. – Vigdis slipper til folk, og der det passer og folk blir ivrige, kobler vi på utdanningsveien etterhvert, man får fagbrev og folk er i gang i arbeidslivet, avslutter Sandtrøen.

Vi gratulerer alle parter, og ønsker Tor Inge Ytterhaug velkommen tilbake til Os!

Kilde/foto: Christian Søberg – Arbeidets Rett

→ Les hele saken i Arbeidets Rett

X