Blog

Årets Hembygda er no til salgs på Spar Os, Tolga-Os sparebank, Servicekontoret, Dalsbygda Handel, Mauritz landhandel og Amneus bokhandel. Frå og med laurdag 5.12. blir det å få kjøpt på Tynset bokhandel. Det er eit fyldig og innholdsrikt hefte med lokalhistorie, humor, eventyr og interessante bilder. I redaksjonen: Arne Ingar Bækken, Lars Midtdal, Jon Holm Lillegjelten og Arne Nyaas.

X