Blog

Årets Hembygda har mye spennende stoff: Av innholdet kan vi nevne historien om de fire søstrene fra Frosta som flytta til Dalsbygda, gifta seg og har store slekter etter seg. Tore Myre har skrevet om sin tid i Garden tidlig på 1950-tallet, Ingemar Lingsell om sin barndoms Jul, Tor Volden om å vokse opp på stasjonen, og det er artikler fra hjemflytta og nyinnflytta osinger. Så kan du lese om geitsetra i Skalleråsen, gjeddefiske utpå Tjønnan, skoleveien til Siksjølia i gamle dager, om Oskjerka som ikke ble bygd, dagliglivet på Dølgaard i 1930-åra og fiskeoppdrett på Nøra for 50 år sida. Sist, men ikke minst – hele historien om det dramatiske bankranet i Tolga-Os sparebank i 1978. Årets nydelige forsidefoto er tatt av Arne Nyaas. Det er tatt fra toppen av skibakken i januar i år, med ustikt mot gardene på Vangen.

Hembygda er til salgs på Servicekontoret, Tolga-Os sparebank, Spar Os, Dalsbygda handel, Amneus boghandel og Tynset bokhandel.

 

X