Blog

Os kommune får en rekke henvendelser om smittevern, spesielt i forhold til arrangement.

Frem til nå er alle henvendelser gått direkte til kommuneoverlegen.
Grunnet sprengt kapasitet på legekontoret, må alle som har spørsmål om smittevern sende de inn til følgende epostadresse: smittevernkontakt@os.kommune.no

Eposter leses fortløpende, og du vil få svar så fort forespørselen er behandlet. Ventetid må påregnes.

Før du sender inn din henvendelse forutsetter vi at du har lest deg opp på de nasjonale retningslinjene hos FHI, https://www.fhi.no/

Hva kreves av en arrangør? 

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften.

Arrangøren skal

  • sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder
  • ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn 1 meter
  • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
  • ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.
  • informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
  • overholde reglene om skjenking av alkohol hvis du har skjenkebevilling for arrangementet.

Vil du rapportere hendelser der du anser at det er risiko for smittespredning eller brudd på smittevernregler? Ring Os legekontor 624 70 355.

Andre henvendelser kan sendes til smitteverkontakt@os.kommune.no

Hilsen

Kriseledelsen i Os kommune

X