Blog

Utdanningstilbud_høgskole_røros_2018_2019

I samarbeid med Studiesenteret.no kan Røros Ressurs tilby fire deltidsstudier lokalt på Røros, som betyr kort reisevei. Søknadsfrist 15. april!

Årsstudium i Organisasjon og ledelse

Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet.

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Målgruppen for studiet er førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Påbygning i økonomi og administrasjon

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Påbygging i regnskapsførerfaget

Påbygging i regnskapsførerfag gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse. På regnskapskontorer (og revisjonskontorer) er det en del medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører.

Studiene er bygd opp over samme mal:

  • Lokal gjennomføring – ingen reise
  • 60 studiepoeng fordelt over to år.
  • Forelesninger på nett – følg fra egen pc.
  • Seminar på nett på Røros videregående skole – fem pr semester
  • Gratis studier – du betaler semesteravgift, lærebøker og eksamensavgift

Kontakt: Røros Ressurs v Linn Eva Kolstad, tlf 934 19 407 ev epost linko@trondelagfylke.no

X