Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk

Høring av planstrategi for Os kommune 2020-2023

Formannskapet vedtok i sak 37/20 den 11.juni å legge ut planstrategi for Os kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 01. september 2020.

Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta ny kommunal planstrategi. Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens behov for planlegging. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet i kommunens planleggingsarbeid og det vil gi en forståelse av ressursbehovet knyttet til planlegging framover.

Vi inviterer enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter, nabokommuner, statlige og regionale organer og andre til å sende sine synspunkter og merknader til planstrategien.

Innspill sendes til postmottak@os.kommune.no eller pr. post til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen, innen fristen 1. september 2020.

⇒ Klikk her for å komme til høringsdokumentet!

X