Blog

Bilde av Oddentunet, Narjordet

Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljø 2020-2034 legges ut til offentlig
høring. Høringsfrist er seks uker.

⇒ Følg denne linken for å komme til høringssiden!

X