Blog

Aktuelt, Nyheter

Høring: Nye gravplassvedtekter

Os kirkelige fellesråd har vedtatt forslag til nye vedtekter for gravplassene i Os kommune.  Forslaget legges ut på høring med høringsfrist 1. august 2022.

Vedtektene finner du her: ⇒ Forskrift om gravplasser

Innspill sendes skriftlig til Kirkekontoret, Rytrøa 14, 2550 Os eller på e-post til  kirkekontoret@os.kirken.no

X