Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Har du forslag til kandidater til kulturprisen 2020?

Har du forslag til hvem som skal få Os kommunes kulturpris 2020? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen 31. januar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku.

Statutter for kulturprisen:

  1. Prisen går til personer, lag eller foreninger som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen, eller som har bidratt til å gjøre Os kjent ut over regionens grenser på det kulturelle området. Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning, og alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige. Foruten enkeltpersoner kan lag eller sammenslutninger være aktuelle kandidater.
  2. Den kommunale kulturprisen er på kr 10.000 med diplom. Prisen deles ut av ordfører ved egnet arrangement, fortrinnsvis under Vintervukku.
  3. Formannskapet bestemmer hvem som skal få prisen. Forslag på priskandidater lyses ut en gang i året med frist 1. februar . Utdeling skjer kun hvis det er aktuelle kandidater som oppfyller statuttene for tildeling. Formannskapets avgjørelse er endelig og er ikke gjenstand for prøving eller krav om begrunnelse.

Tidligere prisvinnere er:
1996 Jon Midtdal
1997 Arnold Langøien
1998 Asbjørn Ryen
1999 Tufsingdalen, Os og Dalsbygda bygdekvinnelag
2000 Ikke utdelt
2001 Oddbjørn Sandnes og Magne Smedås
2002 Jo Ryen
2003 Bjørn Øyan
2004 Os Mannskor
2005 Berit (Bibbi) Breen
2006 Fjelltrubadurene
2007 Kirsti Sæter og Nancy Lilletrøen (Ungdommens kulturpris)
2008 Arne Sund
2009 Ingrid Synnøve Røste Østvang (Ungdommens kulturpris)
2010 Arne Ingar Bækken
2011 Os skolemusikk og drill (Ungdommens)
2012 Lars Haukø
2013 Tollef Røste Østvang (Ungdommens)
2014 Jon J. Meli
2015 TuVeia og Caroline Røste (Ungdommens)
2016 Marianne Pentha
2017 Elin Backman og Kristoffer Langøien Skjelvik (Ungdommens)
2018 Petter Aamo
2019 Dalsbygda ungdomslag (Ungdommens)

Bildet er av fjorårets vinner – Dalsbygda ungdomslag.

X