Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Har du forslag til kandidater til Ungdommens kulturpris 2023?

Ungdommens kulturpris Os kommune 2017

Har du forslag til kandidater til Ungdommens kulturpris 2023? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen søndag 29. januar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku.

Statutter for Ungdommens kulturpris

  1. Prisen utdeles til ungdom i kommunen, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder for andre ungdommer og som har gjort seg bemerket innenfor det kulturområdet de har valgt å satse på. Kandidatene vurderes innenfor hele kulturområdet, som sang- og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur,
    teater, film, idrett m.m.
  2. Ungdommens kulturpris er på kr 10.000 med diplom. Prisen deles ut av ordfører ved egnet arrangement, fortrinnsvis under Vintervukku.
  3. Formannskapet bestemmer hvem som skal få prisen. Forslag på kandidater lyses ut en gang i året med frist 1. februar. Utdelingen skjer kun hvis det er aktuelle kandidater som oppfyller statuttene for tildeling.
    Formannskapets avgjørelse er endelig og er ikke gjenstand for prøving eller krav om begrunnelse.

Tidligere vinnere av Kulturprisen og Ungdommens kulturpris er:
1996 Jon Midtdal
1997 Arnold Langøien
1998 Asbjørn Ryen
1999 Tufsingdalen, Os og Dalsbygda bygdekvinnelag
2000 Ikke utdelt
2001 Oddbjørn Sandnes og Magne Smedås
2002 Jo Ryen
2003 Bjørn Øyan
2004 Os Mannskor
2005 Berit (Bibbi) Breen
2006 Fjelltrubadurene
2007 Kirsti Sæter og Nancy Lilletrøen (Ungdommens kulturpris)
2008 Arne Sund
2009 Ingrid Synnøve Røste Østvang (Ungdommens kulturpris)
2010 Arne Ingar Bækken
2011 Os skolemusikk og drill (Ungdommens)
2012 Lars Haukø
2013 Tollef Røste Østvang (Ungdommens)
2014 Jon J. Meli
2015 TuVeia og Caroline Røste (Ungdommens)
2016 Marianne Pentha
2017 Elin Backman og Kristoffer Langøien Skjelvik (Ungdommens)
2018 Petter Aamo
2019 Dalsbygda ungdomslag (Ungdommens)
2020 Gro Kjelleberg Solli
2021 Gyda Westvold Hansen (Ungdommens)
2022 Kari Osmoen og Inge Morten Smedåas (begge poshumt)

X