Blog

Marit Gilleberg startet opp som kommunedirektør i Os kommune 1.oktober. Marit kom hit fra fagdirektørstilling hos Fylkesmannen i Innlandet. Hun har tidligere vært både ordfører i Tolga kommune og teknisk sjef i Røros kommune. Marit kjenner både kommunesektoren og regionen vår godt, hun har vært operativ fra dag en!

I samtalen med Marit kommer det fram at hun gleder seg til å dra på jobb hver dag. Her et det et mangfold av oppgaver og mange flinke folk. -Jeg synes jeg har en veldig interessant arbeidsdag, og jeg setter stor pris på å kunne være med å påvirke hverdagen til folk.

Viktig å ivareta det som er bra. Bud nummer en er at vi klarer å opprettholde både kvalitet og kompetanse i skoler og barnehager. Får ungene våre et godt forhold til regionen, kommer de også hit igjen. Det er grunnleggende viktig å satse på barn og unge.

Neste generasjon kommer til å arbeide på helt andre vis, så det å evne nyskaping og innovasjon i både offentlig sektor og næringsliv, er alfa og omega. Ha fokus på smarte løsninger og være attraktiv. Endringer og omstilling er en del av hverdagen.

Marit skal gå hele ledningsnettet til kommunen, hun har allerede befart deler av det. Det trenger også fokus. Endringer i klima gjør at vi må sikre det som ligger i grunnen enda mer.

Marit bor på en gård i Vingelsåsen med mange gamle hus. Hun setter pris på å koble av med praktisk arbeid. På fritida liker hun å være ute, gå i fjellet og bruke naturen.

 

X