Blog

Årets stolpejakt tilbyr litterære skatter i Holtålen, Røros, Os og Rendalen

Stolpejakt har blitt et attraktivt og artig folkehelse-tilbud i mange kommuner, organisert av idrettslag og orienteringsgrupper. I år er det første gang Holtålen kommune har stolpejakta. Her engasjerte biblioteket seg, og foreslo en litterær stolpejakt. Det vil si at på en del av stolpene ligger en liten litterær skatt som deltageren får opp når QR-koden scannes. Det kan være et dikt, et utdrag fra en roman eller en annen tekst. Noen lokale, noen nasjonale og noen internasjonale. Her kan altså deltagerne få naturopplevelser, trim og en liten lesestund i samme slengen.
Bibliotekene og idrettslagene i Os, Røros og Rendalen har slengt seg på den gode ideen og samarbeider om litterær stolpejakt i alle disse kommunene. Stolpene settes opp utover våren, og blir klare til litt forskjellige tidspunkter – fra april / mai til uti juni.
For bibliotekene sin del er dette en del av prosjektet «Bok til alle alltid», som flere bibliotek i regionen deltar i. Her lages det bl.a. en helt ny versjon av bloggen «Kortreiste lesetips». Bibliotekprosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.
Stolpejakta er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest, arrangeres over hele landet, og har blitt svært populært.

Os IL har stolpeslipp 4. juni. Informasjon finnes etterhvert her.
IL Nansen, Dalsbygda har stolpeslipp 20. juni. Informasjon her.

God tur!

Foto: Stolpejakten

X