Blog

Tegning av injeksjonsflaske med Covid-19 vaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Det nye korona-viruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har gitt følgende prioritering pr. 22/12-20:

⇒ Klikk her for å komme til prioriteringsoversikt på Folkehelseinstituttets nettside!

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Det er frivillig å ta vaksinen. Vi ber deg derfor ta standpunkt til om du vil ta denne eller ikke, slik at du er klar når vi kontakter deg.

Det er kort holdbarhet på vaksinene, derfor er det viktig at du kan møte opp til avtalt tid. Organiser evt. behov for skyss i god tid.

Når du får første dose med vaksine, vil du få beskjed om ny time, for å få dose 2.

Grupper som anbefales vaksinasjon
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Det vil bli gitt informasjon til innbyggerne hvor det også fremkommer hvor og når den enkelte skal møte.

 

X