Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Informasjon til besøkende i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Da er det åpnet for besøk på institusjonene igjen. Det vil ikke si at alt er som før koronapandemien.

Vi har fortsatt smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som vi og besøkende skal forholde oss til.

Retningslinjer for besøk ligger punktvis lenger ned I mailen.

Alle må ringe og avtale besøket I forkant:

  • Litjstuggu: 940 00 466
  • Nystuggu: 966 25 156
  • Krokroa: 966 26 255

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Det er ledelsen, i samarbeid med kommunelege, som må vurdere om gjeldende råd for besøk ivaretar smittevernet basert på den epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt.

Under besøk

• Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
• Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
• Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
• Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
• Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
• Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
• Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
• Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
• Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

» Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Da ønsker vi pårørende og andre velkommen til å besøke sine nærmeste.

X