Blog

I forbindelse med oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel på temaene fritidsbebyggelse, seterområder og næring arrangeres det åpne informasjonsmøter i Tufsingdalen, Dalsbygda og Os.

  • Tufsingdal samfunnshus den 14. januar kl.19.00
  • Dalsbygda samfunnshus den 15. januar kl.19.00
  • Fensal, Os samfunnshus den 21. januar kl.19.00

Hensikten med planarbeidet er å revidere areal avsatt til fritidsbebyggelse i kommunen. Planprosessen åpner også for innspill på areal til næringsformål. I tillegg skal seterområdene vurderes i forhold til fritidsbebyggelse og kategoriseres i forhold til bevaringsverdi av sitt særpreg.

Informasjonsmøter er åpne for alle og krever ingen påmelding.

Velkommen!

X