Blog

Kort om stillingen
100% fast stilling fordelt på 60% i Os kommune og 40% i Tolga kommune. I utgangspunktet vil den som velges bli ansatt 60% fast på Os og 40% fast på Tolga, men stillingen kan eventuelt deles opp til de ulike kommunene.

Helsesykepleier i helsestasjon og skolehelsetjenesten
Helsestasjonstjenesten for barn og unge i Os og Tolga består av jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste for grunnskolen. Begge kommuner har 2 skoler hver.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og kan ut fra behov skreddersys ut fra kompetanse og interessefelt:

  • Helsesykepleier i skolehelsetjenesten
  • Konsultasjoner, individuelt og i grupper i henhold til helsestasjonsprogrammet og nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste.
  • Koordinere arbeid og gi støtte til barn og familier med sammensatte utfordringer
  • Delta i videreutviklingen av tjenesten og i det tverrfaglige samarbeidet
  • Foreldreveiledning

 

⇒ Klikk her for å lese mer om stillingen og for å søke!

 

X