Blog

Dialogkonferanse_os_kommune_2017

Dialog med leverandører om utvikling av bygg i Os sentrum holdes 5. oktober 2017 

Os kommune eier tomter i sentrum, Furuholtet og på Sundmoen. Tomtene kan realiseres både gjennom salg og i samarbeid med kommunen. I den videre prosessen ønsker derfor kommunen innspill på entrepriseformer samt framtidsrettede, effektive og tekniske løsninger. Os kommune inviterer derfor interesserte entreprenører og leverandører til konferanse med mål om å utvikle disse tomtene. Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå følgende en-til-en-møter med entreprenører og leverandører som ønsker det.

Dialogkonferansen arrangeres torsdag 5.oktober 2017 kl. 10-14 i Fensal, Os samfunnshus, Os.

Påmelding skjer per e-post til arne.strypet@os.kommune.no, helst innen onsdag 3.oktober.

Oppgi antall personer som kommer fra hvert firma med navn, e-postadresse og telefonnummer til hver enkelt person. Dialogkonferanse vil bli gjennomført på norsk.

Deltagelse på dialogkonferanse og/eller en-til-en-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i påfølgende anbudskonkurranse, men antas å være nyttig for de som ønsker å delta.

Her finner du program og informasjon

På dialogkonferansen vil Nasjonalt program for leverandørutvikling presentere modellen for dialog ved offentlige anskaffelser.

 

X