Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Jakt på hjortevilt i Os kommune – 2020

Illustrasjonsfoto av elg i elv

Landbrukskontoret har sammenstilt data fra hjorteviltjakta 2020 for Os kommune. Statistikken er hentet fra Hjorteviltregisteret.no som er en nasjonal databank som ivaretar data fra jakt på elg, hjort, villrein og rådyr. Her finnes det også opplysninger om fallvilt. Det er jaktlagene selv som registrerer sette og skutte dyr, samt annen viktig informasjon. Hjorteviltregisteret gir nyttig informasjon for jaktrettshavere og offentlige myndigheter når bestandsutviklingen skal vurderes. 

Tommy Vestøl
Skogbruksrådgiver i Os, Røros og Holtålen kommuner

⇒ Klikk her for å komme direkte til dokumentet!

⇒ Klikk her for å komme til kommunens nettside om jakt, vilt og fiske!

X