Blog

Aktuelt, Landbruk, Nyheter, Næring

Jordsmonnkartlegging i Os kommune 2022-2023

Håndfull jord, illustrasjonssfoto

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene. Man kan blant annet få frem informasjon om jordressursen på aktuelle areal, driftstekniske begrensninger, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man kunnskap om begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organisk jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering eller påkjørt jord og hellingsforhold. Alle data som samles inn, vil bli allment tilgjengelig i www.kilden.nibio.no. Tallene vil bidra til hjelpe bonden med å foreta agronomiske valg, samt være et grunnlag for klimakalkulatoren.

=Hvem? : NIBIO (norsk institutt for bioøkonomi)

= Når? : 30. mai – 17 juni 2022 (dato for 2023 kommer senere)

= Hvor? : Kartleggingen starter i Dalsbygda/Vangrøftdalen i 2022 og fortsetter i Kjurrudalen/Åsan/Os/Tufsingdalen i 2023. Du kan se kart lenger ned på siden. Det kan komme mindre endringer.

= Hva? : Personell fra NIBIO vil fysisk befare jordbruksarealer i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Disse bærer gule refleksvester

Det vil ila uke 21 bli sendt ut melding til alle grunneiere og aktive brukere i området. Dersom det er noen av disse som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka mark i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt med landbrukskontoret i Os kommune så fort som mulig på epost: jan.arvid.aamo@os.kommune.no eller telefon 91763654

Mer info (Klikk på linkene under for å lese mer!):

⇒ Orienteringsbrev jordsmonnkartlegging 2022

⇒ Faktaark NIBO jordsmonnskartlegging

⇒ Liste og gårds- og bruksnummer som befares i 2022

⇒ Kart over befaringsområde 2022

 

NIBIO jobber med å jordsmonnskartlegge alle kommuner i Norge. Både Røros og Holtålen vil bli kartlagt i de kommende årene. Mer info kommer når tidspunkt er avklart.

X