Blog

ALLE kan kontakte Kirkens SOS. Man kan snakke om det man vil, f.eks. ensomhet/har behov for å snakke litt, opplever relasjonsproblemer/konflikter, rus, vold med mer (vi samarbeider med AMK-sentralene).

CHAT og SOSmelding/mail:

» www.kirkens-sos.no.

TELEFON: 22 40 00 40

Denne våren med restriksjoner mht koronasmitte har også vi måttet endre vår virksomhet og har sett oss nødt til å stenge telefonen midlertidig mellom kl 0300 og 0700, ellers åpent.

X